Wierde helwerd

De wierde Helwerd is te vinden iets ten zuiden van het dorp Usquert. Vanaf de Provinciale weg kronkelt een klein pad tussen de bomen en fluitenkruid naar de wierde, die eigendom is van de Stichting Het Groninger Landschap. Boven op de wierde is een prachtig uitzicht op het omringende land en op het dorp Rottum.

Ver voor het begin van onze jaartelling, ongeveer 2500 jaar geleden, lagen er rondom de wierde van Helwerd, uitgestrekte kwelders. Helwerd is sinds ver voor het begin van onze jaartelling een bewoonde wierde geweest.
Helwerd kent een bijzonder verhaal.

Afdrukken