Doelstelling van de Vereniging van Dorpsbelangen Usquert

De Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert organiseert geen activiteiten die behoren tot de competentie van reeds bestaande verenigingen in Usquert. Ook heeft zij geen enkele binding met enige politieke, godsdienstige of andere groepering en richt zij zich niet op individuele belangenbehartiging. De vereniging kent geen commerciële doelstelling en heft een contributie van slechts 5 euro (2023) die voldoende is om de organisatiekosten te dekken.
Daarnaast heeft de de vereniging voor Dorpsbelangen Usquert een culturele ANBI status, meer informatie hierover zie Belastingdienst. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra elastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

De officiële doelstelling van de Vereniging is volgens artikel 2 van de statuten:

 1. De vereniging stelt zich tot doel de leefbaarheid in het gebied van de voormalige gemeente Usquert te bewaken en waar mogelijk te bevorderen.
 2. Zij tracht haar doel te bereiken door:
  a. het stimuleren van activiteiten die de leefbaarheid versterken;
  b. het signaleren van feiten en omstandigheden die de leefbaarheid aantasten;
  c. het bij het gemeentebestuur en andere overheden, instanties en personen bepleiten van maatregelen die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging;
  d. het vervullen van een schakelfunctie tussen bevolking en gemeentebestuur;
  e. alle overige wettige middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Download het beleidsplan 2023
Download financiele gegevens 2020

Afdrukken