Huidige bestuurssamenstelling Dorpsbelangen

J.P.  Jansen (voorzitter)
Oude Dijk 5 9988 TB USQUERT (telnr. 0595 – 42 35 02)

Vacature (secretaris)

Overige bestuursleden

J. Aldershof (penningmeester)
F. de Boer-Broekema
B. Kiep
N. Nienhuis- van Kampen
P. Smit
E. Erdtsieck
R. de Jonge
H. Westerdijk
Vacature

Afdrukken