Historische schets

De kerkelijke geschiedenis heeft Usquert, sinds de periode van de kerstening van de bevolking in deze contreien, een aantal zichtbare monumenten opgeleverd. Hoewel in latere eeuwen Usquert een vooraanstaande rol in de kerkelijke geschiedenis vervulde, resteren daar tegenwoordig alleen nog de tastbare herinneringen aan. De agrarische bedrijvigheid bepaalt tot de dag van vandaag het dorpskarakter.

 • De Friese apostel Liudger (742-809) heeft hier, in navolging van Willibrord en Bonifatius, het nieuwe geloof gepredikt. Door kerken en kapelletjes te bouwen heeft hij tevens gezorgd voor een struktuur voor de nieuwe kerk.Lees meer
  Iets ten zuiden van Usquert, aan de weg naar Kantens, ligt de wierde Helwerd. Volgens de Liudger legende zou de apostel Liudger hier, in de hoeve van vrouwe Menisweerd, de heidense blinde zanger Bernlef het licht weer in de ogen hebben teruggegeven, zodat deze zijn geliefde terp van Warffum weer kon zien. Liudger stelde een persoonlijke gift voor deze genezing niet op prijs, maar verzocht Bernlef vanaf dat moment als levende getuigenis van het nieuwe geloof op te treden, wat Bernlef deed.
 • De kerk is erg oud en is herhaaldelijk verwoest. De bekendste verwoesting is wel die van september 1231. Aanleiding was een regionale twist over de heerschappij over het eiland Rottumeroog, waarover de gezworenen van de Upstalboom in het Ost-Friese Aurich uitspraak hadden gedaan.Lees meer
  De proosdij-goederen zijn in 1458 overgegaan in handen van het klooster van Rottum. Kerkelijk was Usquert vroeger de hoofdplaats van een decanaat of proosdij, waartoe 19 kerspelen behoorden. De oudste kerkelijke ontwikkelingen in de nabije omgeving van Usquert hebben het nageslacht een paar prachtige sagen en legenden opgeleverd.
 • Usquert had vroeger een klein nonnenklooster dat was verbonden aan het klooster van Rottum. Het klooster Wijtwerd is gesticht in 1217 en was erg rijk. Het brandde af in 1231 en werd weer opgebouwd. In 1587 werd het weer grotendeels verwoest. In 1618 is het klooster opgeheven.Lees meer
  Het klooster stond even ten zuiden van de spoorlijn, vlak bij de haven, waar nu de monumentale boerderij Kloosterwijtwerd staat.
  Nauw verbonden met Kloosterwijtwerd is vanouds geweest de historisch belangrijke boerderij Kruijsstee. De boerenplaats was destijds een zogenoemd voorwerk en behoorde aan het klooster te Rottum, het huis was van de pachtboer. In de tijd van de Hervorming bood de boerderij een veilig heenkomen aan katholieken. Aan de boerderij is een legende verbonden.
 • In de 19e eeuw waren de boeren noodgedwongen overgeschakeld van veeteelt naar landbouw. Deze overstap legde de boeren geen windeieren op de grote landbouwbedrijven. Toen de graanprijzen kelderden, verhardde de relatie tussen boer en arbeider zich. Tegenwoordig is van de tegenstellingen weinig meer te merken; de boeren werken nu zelf op grote, moderne bedrijven.Lees meer
  De dalende graanprijzen in de 18e eeuw zorgden ervoor dat de zakelijk ingestelde boer zich vervreemdde van zijn medewerkers, die aanvankelijk niet meer aan tafel mochten aanschuiven, maar later ook hun brood niet meer zeker waren.
  Door dalende lonen in combinatie met losse contracten werden veel arbeiders tegen elkaar uitgespeeld. In 1912 kwam het in Usquert bij een arbeidersconflict zelfs tot een staking van landarbeiders, die zeer succesvol verliep. "Van Usquert begint de victorie" heette het sindsdien.
  Dit succes zal er zeker toe bijgedragen hebben dat Usquert een "rode" gemeente werd.
Afdrukken