Veel gestelde vragen

Wanneer en waarom is Dorpsbelangen opgerichtLees meer
De vereniging is opgericht vanwege de gemeentelijke herindeling per 1991, waarbij de gemeente Usquert zou opgaan (met de gemeenten Kantens en Warffum) in de bestaande gemeente Hefshuizen. De lokale politiek vreesde een grotere afstand naar het nieuwe gemeentebestuur. De gevormde Voorbereidingscommissie hield begin april 1990 de oprichtingsvergadering. De Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert officieel is opgericht op 1 juni 1990 ten overstaan van notaris Hendricus Kooi te Warffum door de heren B.H. Kiep (secretaris) en H. Hopma Zijlema (voorzitter). Meer gegevens over bestuurders van het eerste uur en hun opvolgers vind u in het overzicht van bestuurders.

Hoeveel leden heeft de vereniging en hoe kan ik lid wordenLees meer
Het aantal leden schommelt al jaren rond de 500. Iedere inwoner van Usquert kan lid worden, individueel of als gezin. Om maximaal draagvlak te krijgen is de contributie laag gehouden. In 2009 bedraagt de contributie € 4 per jaar. Lid worden: geef uw naam door aan de secretaris (zie bestuurssamenstelling).

Waarom hoor ik zo weinig van DorpsbelangenLees meer
Dan mist u toch wel erg veel informatie. Dorpsbelangen is erg actief en communiceert daarover via het plaatselijke krantje Deur En Veur Oskerders (DEVO). Veel zaken worden periodiek besproken met de gemeentepolitiek. Als de gemeente inspraak organiseert heeft Dorpsbelangen daar vaak al heel wat tijd in gestoken en bij is ze bij de voorbereiding betrokken.
Dorpsbelangen vroeg met een ludieke actie om nieuwbouw in Usquert Oost, organiseerde met het hele dorp het opstellen van een Toekomstvisie, zorgde voor behoud van speeltoestellen in het dorp door het beheer over te nemen van de gemeente en promoot het dorp. In 2009 vroeg Dorpsbelangen met het rapport "Opzomeren" het college om de entrees van het dorp te verfraaien. Kortom: Dorpsbelangen doet meer dan u denkt. Kijk maar op ons overzicht van activiteiten.

Waarom organiseert Dorpsbelangen geen leuke dingen voor het dorpLees meer
Dat heeft alles te maken met de doelstelling van de vereniging. De statuten zijn duidelijk: Dorpsbelangen onderneemt geen activiteiten op het terrein van andere verenigingen. Als er geen andere vereniging is om iets voor het dorp op te pakken kan Dorpsbelangen het initiatief nemen. Zodra er voldoende draagvlak is, trekt Dorpsbelangen zich terug en geeft het stokje over, tenzij het algemeen belang anders vraagt.

Een voorbeeld is het onderhoud van de plaatselijke speeltuintjes. Als Dorpsbelangen niet was ingesprongen waren er nu geen speeltuintjes meer geweest. Vanuit Dorpsbelangen is een commissie gevormd, waarin ook niet-bestuursleden zitten, die het onderhoud en de contacten met de gemeente onderhoudt. Maar Dorpsbelangen heeft de overeenkomst moeten teken om weghalen te voorkomen en blijft juridisch aansprakelijk.


Ik heb ruzie met een bedrijf bij mij aan de overkant. Wat kan Dorpsbelangen voor mij doen?Lees meer
De Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert doet niet aan individuele belangenbehartiging. Voor een probleem met uw buren kunt u derhalve geen beroep doen op Dorpsbelangen. Gaat uw probleem het hele dorp aan? Dan kan dat anders liggen. Als anderen het met uw standpunt eens zijn kunt u als groep contact opnemen met Dorpsbelangen.

Wat is de relatie tussen Dorpsbelangen en GemeentebelangenLees meer
Er is geen enkele relatie. Dorpsbelangen is een vereniging van en voor iedereen in het dorp Usquert. Gemeentebelangen daarentegen is een lokale politieke partij. Dorpsbelangen communiceert met alle politieke partijen als dat wenselijk is voor het realiseren van haar doelstellingen.

Ik heb veel vrije tijd en wil best wat doen voor het dorp. Wat kan ik voor Dorpsbelangen doen?Lees meer
Wilt u ons helpen met uw waardevolle contacten of wilt u af en toe de handen uit de mouwen steken? Bijvoorbeeld voor het onderhoud van de speeltoestellen. Geef uw naam op aan onze secretaris (zie bestuurssamenstelling) en hij zet uw naam op een lijstje van vrijwilligers.

Kunnen er in onze buurt geen speeltoestellen komen?Lees meer
Om speeltoestellen voor het dorp te behouden nam Dorpsbelangen het onderhoud over van de gemeente Eemsmond tegen een jaarlijkse vergoeding per toestel. De gemeente heeft het budget verder bevroren. Als Dorpsbelangen door zelfwerkzaamheid op onderhoud bespaart en er geld overblijft mag Dorpsbelangen dat zelf gebruiken voor aanschaf van nieuwe toestellen. Ook kan de commissie Speeltoestellen besluiten om speeltoestellen binnen Usquert te verplaatsen met hulp van de gemeente Eemsmond. Bestuurslid Fenny de Boer is aanspreekpunt van de werkgroep speeltuinen.

Kan ik een link op de site van Dorpsbelangen krijgen?Lees meer
Er zijn beperkte mogelijkheden, zie de voorwaarden op de contact pagina.

Afdrukken