Contact

Aanvullingen en correcties op de opgenomen gegevens?Lees meer

Gegevens in de opgenomen rubrieken zijn aan verandering onderhevig. Indien u vermeldingen mist in de opgenomen rubrieken, of niet-correcte gegevens ontdekt, kunt u dit kenbaar maken bij de secretaris.

Links naar uw eigen site?Lees meer

Op deze site worden geen links geplaatst naar bedrijven.
Voor zover links wel worden geplaatst (bv. naar verenigingen), doet Dorpsbelangen dat op basis van wederkerigheid. Voor wat hoort wat.
Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor maatschappelijke instellingen ten behoeve van het algemeen belang.
Ook kunstenaars kunnen verzoeken een eenzijdige link naar hun site te laten opnemen. Daarbij gelden twee criteria: de kunstenaar moet minimaal één openbare expositie hebben gehouden en moet woonachtig zijn in het gebied van de voormalige gemeente Usquert.

Als u als kunstenaar aan deze criteria voldoet kunt u een dergelijk verzoek, vergezeld van een bewijs van de gehouden expositie, aan ons richten via de secretaris.

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie toch nog vragen?

Neem dan contact op met de secretaris.

Afdrukken