Contact

Vragen voor de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert?Lees meer

Vragen kunt u per e-mail sturen naar de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert. U krijgt echter geen antwoord van de webmaster via e-mail. De reden is dat elke vraag in de eerstvolgende bestuursvergadering zal worden besproken, waarna de meest aangewezen vertegenwoordiging uit het bestuur naar u zal reageren. Wij vragen uw begrip voor deze vorm van reageren. U kunt vragen email via ons contactformulier.

Aanvullingen en correcties op de opgenomen gegevens?Lees meer

Gegevens in de opgenomen rubrieken zijn aan verandering onderhevig. Indien u vermeldingen mist in de opgenomen rubrieken, of niet-correcte gegevens ontdekt, kunt u dit kenbaar maken via e-mail. Neem contact met ons op via het contactformulier.

Links naar uw eigen site?Lees meer

Op deze site worden geen links geplaatst naar bedrijven.
Voor zover links wel worden geplaatst (bv. naar verenigingen), doet Dorpsbelangen dat op basis van wederkerigheid. Voor wat hoort wat.
Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor maatschappelijke instellingen ten behoeve van het algemeen belang.
Ook kunstenaars kunnen verzoeken een eenzijdige link naar hun site te laten opnemen. Daarbij gelden twee criteria: de kunstenaar moet minimaal één openbare expositie hebben gehouden en moet woonachtig zijn in het gebied van de voormalige gemeente Usquert.

Als u als kunstenaar aan deze criteria voldoet kunt u een dergelijk verzoek, vergezeld van een bewijs van de gehouden expositie, aan ons richten via het contactformulier.

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie toch nog vragen?

Neem dan contact op met de secretaris.

Afdrukken