Geschiedenis

Het dorp Usquert met de omliggende gehuchten Wadwerd, de Streek en Helwerd vormde een zelfstandige gemeente tot bij de gemeentelijke herindeling van 1990 de gemeente met de gemeenten Warffum, Kantens en Hefshuizen werd samengevoegd tot de nieuwe gemeente Hefshuizen, die kort daarna de nieuwe naam Eemsmond kreeg.
Na de herindeling is de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert opgericht. Zij waakt over de leefbaarheid in het gebied van de oude gemeente Usquert en is voorstander van behoud van authentieke restanten en het cultureel erfgoed dat nog in ruime mate aanwezig is.

We laten u uitgebreid kennis maken met de vele facetten van de voormalige gemeente:
  • De geschiedenis van Usquert gaat ver terug. Wie de contouren van het land goed leest herkent een oeroud landschap
  • De ligging aan het Wad en het gevecht tegen het water is bepalend geweest voor de landschappelijke ontwikkeling aan de voormalige rand van de zee en de brede monding van de Fivelstroom, die bepaalde waar nu de dorpen op 't Hogeland liggen.
  • In een historische schets ziet u wat er nog resteert van wat eens mensenhanden maakten.
  • Onder lokale sagen & legenden ontdekt u onder meer hoe een Friese edelman, die hier in de 8e eeuw het nieuwe geloof verkondigde en de heidenen bekeerde, tot op de dag van vandaag sporen heeft achtergelaten.
  • U leest over de sociaal geografisch interessante periode in het laatst van de 19e en het begin van de 20e eeuw toen de tegenstellingen tussen de welvarende boeren en hun arbeiders escaleerden.
  • Usquert beleefde een donkere periode in de Tweede Wereldoorlog. U leest de achtergronden van de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid.
  • De teksten worden met veel prachtige foto’s worden geïllustreerd.
Afdrukken