Gebouwen

Wie de moeite neemt om het dorp Usquert lopend te verkennen zal zich er over verbazen dat nog zo veel restanten uit het verleden bewaard zijn gebleven. In de oude kern, in de straten rond de kerk, zien de huizen er nog net zo uit als in het begin van de vorige eeuw.Lees meer

Dorpen als Usquert telden tot de jaren tachtig van de vorige eeuw veel winkeltjes; de meeste oude etalageruiten zijn nog aanwezig. De Torenstraat was vroeger dé winkelstraat van Usquert. Dat deze straat toen meer in aanzien stond dan andere straten blijkt ook uit het feit dat de panden daar relatief veel inhoud hebben. Mooie metselverbanden in de gevels duiden op relatieve welvaart; her en der zijn nog oude geëmailleerde reclameborden aanwezig.

Aan het stratenpatroon rondom de kerk is goed te zien dat er sprake is van een radiale bebouwing, wat op grote ouderdom wijst.Lees meer

Aan de voet van de oude terp is ook de loop van de oude koegang (pad rondom de oorspronkelijke terp) nog te zien in de Hoogtjesstraat. Aan de Hoogtjesstraat ligt ook de voormalige speeltuin 't Hoogtje, waar nog de muziektempel staat. Over de invulling van dit knusse, maar wat verwaarloosde terrein, waar de laatste jaren de kermis is gehouden, vindt overleg met de gemeente plaats. Door latere uitbreidingen van de woonterp ontstonden de Jacobstraat en de Boermanjeweg, die aanvankelijk doorliep tot de Havenstraat. Door de aanleg van het spoor in 1894 is het havengebied ten zuiden van de spoorlijn komen te liggen en verbindt nu de Stationsstraat de Boermanjeweg met de Hoofdstraat. Het deel van de Boermanjeweg ten zuiden van de spoorlijn heet al jaren Havendwarsweg.

De latere uitbreidingen van het dorp boden voldoende gelegenheid om flinke villa's te bouwen voor rentenierende boeren. Fraaie exemplaren staan vooral aan de Wadwerderweg, waar ze in fel contrast staan met de eenvoudige voormalige arbeiderswoninkjes die u daar nog kunt herkennen. Vanwege dat contrast is de Wadwerderweg aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

Ook aan de Stationsstraat en de Streeksterweg staan enkele fraaie villa's.

Maar Usquert heeft nog meer (beroemde) gebouwen van grote klasse en met een rijke historie voor u in petto…..

Afdrukken