Boerderijen

Van welke kant u Usquert ook nadert, steeds wordt de horizon bepaald door imposante boerderijen. Usquert was voor de Tweede Wereldoorlog per hoofd van de bevolking, de rijkste gemeente van Nederland. De welstand op de boerenbedrijven was het gevolg van het Recht van Aanwas: nieuwe gronden, verkregen door inpoldering, kwamen toe aan de aangrenzende boerderijen.

De laatste jaren wordt veel geïnvesteerd om de prachtige boerderijen in stand te houden. Ook aan de bijbehorende tuinarchitectuur wordt veel aandacht besteed. Veel boerderijen in Usquert en Wadwerd staan op de monumentenlijst.
Enkele boerderijen hebben een meer tot de verbeelding sprekende geschiedenis. Tot deze categorie behoren de Boerderij Kloosterwijtwerd en de Boerderij Kruijsstee. De eerste omdat ze is gebouwd op de fundamenten van een vroeger klooster en nog restanten van dat klooster bevat, en de tweede omdat ze nauw verbonden is geweest met het klooster. Aan de Boerderij Kruijsstee is een legende verbonden die ook naar het klooster verwijst.

Afdrukken