Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert

De aanleiding voor de oprichting van de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert was de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1990, waarbij de zelfstandige gemeente Usquert zou opgaan (met de gemeenten Kantens en Warffum) in de reeds bestaande gemeente Hefshuizen.
De plaatselijke gemeenteraadsleden en politieke partijen waren van oordeel dat de politiek door de gemeentelijke herindeling verder van de bevolking zou komen te staan. De plaatselijke bevolking was het daar duidelijk mee eens, want in een druk bezochte openbare bijeenkomst werd besloten tot de oprichting van een Voorbereidingscommissie die de haalbaarheid en de wenselijkheid van een plaatselijke Vereniging voor Dorpsbelangen moest onderzoek. Tevens diende deze commissie alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen.
De oprichtingsvergadering vond begin april 1990 plaats, bij welke gelegenheid een negen-koppig bestuur kon worden geformeerd.
De Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert is officieel opgericht op 1 juni 1990 ten overstaan van notaris Hendricus Kooi te Warffum. Oprichters waren de heren B.H. Kiep (secretaris) en H. Hopma Zijlema (voorzitter).

Afdrukken