Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog was in Usquert en omgeving tamelijk rustig begonnen. De mobilisatie bracht met zich mee dat er een groep militairen op Rottumeroog werd gelegerd, waarbij de bevoorrading en verlofgang via de haven van Noordpolderzijl verliepen. Dat zorgde voor de nodige bedrijvigheid (en het nodige vertier).

Omdat de lichtingen 1924 tot 1939 waren gemobiliseerd, kregen heel wat gezinnen in Usquert het benauwder toen de oorlog op 10 mei 1940 uitbrak. Dat nam nog toe toen spoedig na de capitulatie op 15 mei 1940, na evacués uit de Randstad, ook zo'n 20 Duitsers in Usquert werden ingekwartierd in een van de villa's.

De periode van de Tweede Wereldoorlog heeft ook in Usquert slachtoffers geëist.
Zowel een Commonwealth kerkhof als een herinneringsplaquette en een vijftal straatnamen herinneren aan deze donkere periode en zorgen ervoor dat wat onze vorige generaties is aangedaan door het nageslacht niet wordt vergeten.

Afdrukken