Noordpolderzijl

Usquert heeft altijd een verbinding met de Waddenzee gehad. Al in de levensbeschrijving van de apostel Liudger wordt melding gemaakt van een haven bij de plaats Usquert.Lees meer

Liudger kwam over het Wad vanuit Friesland naar de Groninger gebieden en stapte bij Usquert aan land. Waar de haven toen precies lag is niet meer te reconstrueren. Wel zijn de contouren van de oude loop van de voormalige rivier Delthe nog in het land herkenbaar onder Warffum. Deze voormalige rivier zal zeker nog tot na de aanleg van de Oude Dijk (omstreeks de 12e eeuw) grotendeels bevaarbaar zijn geweest. De Oude Delthe volgde tussen Warffum en Usquert min of meer de weg naar de Westerhorn (richting vuilstort) vanaf de N363. De naam van de eerste boerderij aldaar, richting Warffum is Zijlkemaheerd. Deze naam duidt erop dat hier in lang vervlogen tijden een sluis moet hebben gelegen  (zijl = sluis).
Vanaf de Noordzee gerekend loopt er een vaargeul tussen de eilanden Rottumeroog en Het Bosch (de Bosplaat) richting vasteland. Via deze vaargeul kon het vasteland worden bereikt. Via het Usquerdermaar was de haven van het dorp Usquert, met een behoorlijke omweg, bereikbaar vanaf open zee.
De vaarverbinding zal gebruikt zijn voor het vervoer van en naar het Waddeneiland Rottumeroog. In de middeleeuwen het vervoer van lekebroeders van het klooster Rottum naar het eiland, in later tijden (van 1738 tot 1965) van de eilandvoogd en zijn gezin en personeel.

De aanleg van de Noorder Zeedijk in 1811, na de inpoldering van de Noordpolder, leidde tot de bouw van een nieuwe uitwateringssluis en een sluiswachterwoning.Lees meer

Het was toen ook gedaan met een open verbinding vanuit Usquert. Boten konden nog tot Warffum komen, maar verder moest het vervoer over de weg. Toch werd er veel gebruik gemaakt van de resterende vaarwegen, onder meer bij het transport van landbouwgewassen zoals suikerbieten.
Vanaf 1811 moesten ook de kleine vissersboten vertrekken vanuit de nieuw aangelegde haven van Noordpolderzijl. De nieuwe haven trok wat bedrijvigheid aan en rond 1970 telde de Usquerder (garnalen)vloot circa 10 schepen, die in Noordpolderzijl hun ligplaats hadden.
De vaargeul op het Wad ligt er nog, evenals de haven.

Na de ophoging van de Zeedijk tot Delta-hoogte in de jaren 1983 – 1985 is de verbinding naar het vasteland verdwenen, doordat de oude keersluis is dichtgemetseld. Door schaalvergroting en ontbrekende faciliteiten in Noordpolderzijl gedwongen zijn de enkele resterende garnalenkotters van de Usquerder vloot, met de letters UQ, nu uitgeweken naar de havens van Lauwersoog en de Eemshaven.
De haven fungeert nog als aanlegplaats voor passerende schepen en jachtjes. Soms doet de bruine vloot de haven van Noordpolderzijl aan.

Tweede jeugd

Inmiddels is Noordpolderzijl aan haar tweede jeugd begonnen. De oude sluiswachterswoning is al jaren een gezellige bruine kroeg, met soms live-muziek. De uitbaters doen hun uiterste best om het karakter van Noordpolderzijl te bewaren: rust en ruimte zijn hier de handelsmerken.Lees meer

Dat niet alleen de plaatselijke bevolking de weg naar "de dijk" regelmatig weet te vinden voor een prachtig uitzicht over de wadden en de eilanden of voor een vaartocht over het wad moge blijken uit het feit dat veel Nederlanders, uit alle hoeken van het land, al kennis hebben gemaakt met Noordpolderzijl. Een bezoek aan Noordpolderzijl is haast trendy.
Zij delen een passie: waar vind je een mooiere en toegankelijker plek dan hier om de stilte en de pracht van het Wad te beleven. Noordpolderzijl is het waard om erg zuinig op te zijn. De Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert is van mening dat de schoonheid en de grootsheid van deze plek niet is gediend met modieuze ontwikkelingen op het gebied van verblijfsrecreatie, ingegeven door stadse plannenmakers.
We moeten zuinig zijn op wat er nog over is van het authentieke Noordpolderzijl. Laat het zoals het is, zo is het al trendy genoeg!

Afdrukken